Bütün gün ekrana mı bakıyorsunuz? Omega-3'ler kuru gözlere yardımcı olabilir!

Bütün gün ekrana mı bakıyorsunuz? Omega-3'ler kuru gözlere yardımcı olabilir!

Bütün gün ekrana mı bakıyorsunuz? Omega-3'ler kuru gözlere yardımcı olabilir!

 

Yazar: Kristina Jackson

Kaynak:OmegaQuant

 

 

Cep telefonları, tabletler ve insanların gün boyu bilgisayar başında oturmasını gerektiren işlerin artması arasında, araştırmalar "ekranla ilgili" göz problemlerinin daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Bunlar arasında kuru göz, göz yorgunluğu, yorgun gözler, baş ağrısı, vertigo/baş dönmesi, yeniden odaklanma güçlüğü, yanma, kızarıklık, bulanık veya çift görme, sırt ağrısı ve boyun ağrısı yer alır. Omega-3 yağ asitlerinin, özellikle günde 1 gram EPA+DHA'dan fazla dozlarda alındığında kuru göz semptomlarını hafiflettiğine dair kanıtlar artmaktadır. Contact Lens and Anterior Eye'da yayınlanan bir çalışmada Dr. Bhargava ve meslektaşları, bilgisayarla görme sendromu olan 478 kişide omega-3 yağ asitlerinin hem kendileri tarafından bildirilen hem de objektif olarak ölçülen kuru göz semptomları üzerindeki etkilerini test ettiler. Katılımcılar, 3 ay boyunca omega-3 takviyeleri (günde 1200 mg EPA+DHA) veya zeytinyağı takviyeleri (EPA+DHA yok, plasebo) alacak şekilde randomize edildi.

 

Bilgisayarla görme sendromu geliştirmek için günde sadece 3 saat ekran süresi gerekir. Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'ne göre, bilgisayar başında günde üç saat veya daha fazla zaman geçiren kişilerin %90'ında "bilgisayar görme sendromu" belirtileri görülüyor. En sık tedavi gerektiren durum kuru göz sendromudur. Bu çalışmaya katılanlar kuru göz semptomlarından şikayetçi olmuş ve en az 1 yıl boyunca günde 3 saatten fazla bilgisayar kullanmışlardır.

 

Omega-3 takviyelerinin işe yarayıp yaramadığını belirlemek için hem kişinin bildirdiği semptomlar hem de kuru göz/bilgisayar görme sendromunun nesnel tanı testleri kullanıldı. Bu çalışmadaki birincil sonuç, hastanın semptomlarını hafif, orta veya şiddetli olarak derecelendirdiği bir anket kullanılarak kuru göz semptomlarındaki iyileşmeydi. Ek olarak, araştırmacılar kuru gözü daha objektif bir şekilde teşhis etmek için bir dizi yaygın test kullandılar. Schirmer testi, gözün nemli tutmak için yeterli gözyaşı üretip üretmediğini belirlemek için kullanıldı. Gözyaşı filmi kırılma süresi (TFBUT), son göz kırpmadan korneada kuru bir alanın oluşmasına kadar geçen süreyi ölçmüştür. Kuru gözlü hastalarda gözyaşı filmi kararsız olduğundan ve daha hızlı kırıldığından daha kısadır; 10 saniyeden az bir süre kuru göz olduğunu gösterir. Konjonktival bası sitolojisi, oküler epitel hasarının doğrudan bir göstergesi olarak kullanıldı.

 

 

3 ay içinde omega-3 alan katılımcılar kuru göz semptomlarında önemli iyileşmeler bildirdiler. Başlangıçta gruplar arasında kuru göz semptomları açısından fark yoktu ve çoğu insan göz kuruluğunu "orta" olarak tanımlıyordu (tedavide %62, plasebo grubunda %60). 3 aylık tedaviden sonra, omega-3 grubunda plasebo grubunda görülmeyen bir iyileşme oldu (“orta” dereceler, tedavide %4 ve plasebo grubunda %61). Ayrıca, plasebo grubundaki %15'in aksine, omega-3 hastalarının %70'i semptomsuzdu. Ayrıca TFBUT skoru ve Nelson derecesi, plaseboya kıyasla omega-3 grubunda önemli ölçüde iyileşmiştir. Schrimer skoru, omega-3 grubunda biraz iyileşti ancak plasebodan önemli ölçüde farklı değildi.

 

 

Bu nedenle, bilgisayarınızda çalışırken veya gece araba kullanırken göz sorunlarınız varsa, yağlı balıklardan (örn. günde en az 1 gram EPA+DHA aldığınızdan emin olun) yardım alabilirsiniz.