Depresyon Tedavisinde Omega-3: Etkili ve Güvenli Bir Yaklaşım

Depresyon Tedavisinde Omega-3: Etkili ve Güvenli Bir Yaklaşım

 

 

 

Kaynak : OmegaQuant 

Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen karmaşık ve tedavisi zor bir hastalık. Dünya Psikiyatri Birliği’nin resmi yayını ‘World Psychiatry’ dergisi, zihinsel bozuklukların tedavisinde besin takviyeleri kullanılarak yapılan randomize kontrollü denemelerin bir meta-analizini yayınladı ve omega-3'lerin zihinsel sağlığı desteklemek için en etkili takviye olduğunu belirledi. Sidney'deki NICM Sağlık Araştırma Enstitüsü liderliğindeki bir ekip, 33 randomize kontrollü denemeyi ve zihinsel bozukluğu olan yaklaşık 11.000 kişiden alınan verileri inceleyerek kapsamlı bir meta-analiz gerçekleştirdi.


Besin Takviyelerinin Etkileri:
Değerlendirilen birçok besin takviyesi zihinsel sağlığı önemli ölçüde iyileştirmese de, bazı takviyelerin bazı zihinsel bozukluklar için etkili bir ek tedavi olduğu saptandı. Araştırma, tüm besin takviyelerinin önerilen dozlarda ve reçeteli talimatlara uygun kullanıldığında güvenli olduğunu ve psikiyatrik ilaçlarla ciddi yan etkilere veya kontrendikasyonlara neden olmadığını gösterdi.


Omega-3 ve Majör Depresyon
En güçlü kanıt, majör depresyon için ek tedavi olarak omega-3 takviyelerinin kullanımına yönelikti. Omega-3'ler, depresyon semptomlarını antidepresanların tek başlarına kullanıldığında gösterdiği etkilerinin ötesinde azaltabiliyor. Ayrıca, omega-3 takviyelerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için de küçük faydaları olabileceği belirtiliyor.


Kılavuzlar ve Uygulamalar
Eylül ayında Uluslararası Beslenme Psikiyatrisi Araştırmaları Derneği (ISNPR), majör depresif bozukluk için omega-3'lerin ek tedavi olarak kullanımına yönelik kılavuzlar yayınladı. Bu kılavuzlar, genel kavramlar, akut tedavi stratejisi, depresyon nüksünün izlenmesi ve önlenmesi, özel popülasyonlarda kullanım ve potansiyel güvenlik konularına odaklanıyor. Doktorların hastalarına omega-3 takviyeleri önermelerine yardımcı olacak çeşitli stratejiler geliştirdiler. Düşük Omega-3 İndeksi veya yüksek düzeyde enflamatuar belirteçleri olan majör depresif bozukluk alt gruplarında omega-3'lerin klinik uygulamasının kişiselleştirilmesi, gelecekte araştırılmaya değer alanlar olarak değerlendiriliyor.


Araştırmalar ve Bulgular
Omega-3'ler, beyinde bulunan ve serotonin gibi ruh halini düzenleyici nörotransmitterlerle etkileşime giren maddelerdir. Antiinflamatuar özellikleri de bu alanda faydalı olabilir. Journal of the American College of Cardiology's Heart Failure dergisinde kandaki Omega-3 Index’i ile depresyon bulguları arasındaki korelasyonuyla ilgili yayınlanan bir çalışma, depresyon ve kronik kalp yetmezliği olan kişilerde omega-3 takviyelerinin (EPA ve DHA) depresif ve psikomotor semptomlar üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, günde 2 gram EPA/DHA takviyesinin depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğunu gösterdi.


Omega-3 İndeksi, 2:1 EPA/DHA grubunda %6,79'a, sadece EPA grubunda %6,32'ye ve plasebo grubunda %4,61'e ulaştı. Bu, omega-3 takviyelerinin kısa sürede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Omega-3 İndeksi ile bilişsel depresyon ölçümleri arasında önemli korelasyonlar bulundu.,


Omega-3 İndeksi ile bilişsel depresyon ölçümleri arasında da önemli korelasyonlar bulundu. Daha spesifik olarak, daha yüksek bir Omega-3 İndeksi, depresyonu tespit etmek için en yaygın kullanılan araç olan Beck Depresyon Envanteri-II'deki (BDI-II) daha düşük bilişsel depresyon puanları ile ilişkiliydi.


Çalışmanın yazarlarından biri ve Omega-3 İndeks testinin mucidi olan Dr. Bill Harris, bu çalışmayla ilgili bazı bağlamlar sunarak, "Bu, zaten depresyonda olan bireylerde yapılan bir çalışmaydı, bu da araştırmacıların yüksek seviyelere baktıkları anlamına geliyordu. Omega-3 takviyeleri, depresif semptomları iyileştirmek için bir ilaç gibi” dedi. "Genel olarak, omega-3'lerin işlevini tedaviden çok önleyici olarak düşünüyoruz. Tedavi olarak kullanılıyorsa, doz oldukça yüksek olmalıdır (4 gram tipik bir "ilaç" dozudur) ve kan seviyeleri ölçülmelidir," diye devam etti Dr. Harris. "Daha geniş takip çalışmalarında, takviyelerden yalnızca birini (muhtemelen saf EPA ürünü) seçmelerini ve çalışmanın dozunu ve süresini artırmalarını tavsiye ederim."


Sonuç
Depresyon, tedavi edilmesi karmaşık bir hastalıktır ve omega-3 takviyeleri bu alanda umut vadeden bir çözüm olabilir. Omega-3'lerin tedavide kullanımı için dozun yüksek olması ve kan seviyelerinin ölçülmesi gerekmektedir. Gelecekteki araştırmalar, omega-3 takviyelerinin depresyon tedavisindeki rolünü daha da netleştirecektir.

 

https://omegaquant.com/